Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Informacja o podmiocie

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach,logo
jest jednostką organizacyjną Powiatu Puławskiego

W skład Zespołu wchodzą następujące publiczne jednostki oświatowe:
1) Technikum nr 2 w Puławach, 
2) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Puławach.

Nazwa jednostki wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej jednostki:
1) Zespół Szkół nr 2 w im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach Technikum nr 2,
2) Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2.

Każda z jednostek wchodzących w skład Zespołu posiada odrębny Statut.

Sprawy nieuregulowane w Statucie Zespołu regulują Statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu.

 

Status prawny oraz forma prawna

  1. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Puławski.
  2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.
  3. Czas trwania cyklu kształcenia w szkołach Zespołu określają Statuty odpowiednio Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia.
  4. Jednostki wchodzące w skład Zespołu są podporządkowane Zespołowi w zakresie organizacyjnym i finansowo-administracyjnym.
  5. W Zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań wszystkich jednostek wchodzących w skład Zespołu.
  6. Zespół jest pracodawcą wszystkich pracowników realizujących zadania jednostek wchodzących w skład Zespołu oraz zadania Zespołu.
  7. Siedziba Zespołu znajduje się w Puławach, ul. Jaworowa 1, 24-100 Puławy.

Metadane

Data publikacji : 08.02.2023
Data modyfikacji : 15.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Klepko
Osoba modyfikująca informację:
Marek Klepko

Opcje strony

do góry